تعمیر کمربند

  • Edge Repair Vulcanizing Press for Rubber Conveyor Belt Repairing

    Edge Repair Vulcanizing Press برای تعمیر تسمه نقاله لاستیکی

    Edge Repair Vulcanizing Press for Rubber Conveyor تسمه ، یک ماشین ترمیم نوار نقاله لاستیکی ، عمدتا برای ترمیم مناطق کوچک تسمه نقاله ، آسیب سوراخ ، به ویژه مناسب برای ترمیم پارگی های طولانی و آسیب در امتداد طول طولی ، ترمیم خراش ، کمربند میانی استفاده می شود تعمیر و غیره این یکی از بهترین ابزارها و راه حل ها برای ترمیم جوشکاری گرم است ، کمک خوبی برای تعمیر جزئی تسمه های نقاله است. آی تیبه راحتی برای تعمیر تسمه های نقاله در محل استفاده می شود. آی تیصرفه جویی در وقت ، کارآمد و کاربر پسند.